Povinné ručení 2019

Vše o povinném ručení 2019

V České republice je povinné pro každého majitele motorového vozidla mít sjednané povinné ručení 2019 (neboli pojištění odpovědnosti za škodu). Nedbat této povinnosti a jezdit bez povinného ručení je velmi riskantní a také nezákonné. Povinné ručení přitom chrání zdraví a majetek jak řidiče poškozeného vozidla, tak i řidiče, který vozidlo naboural a poškodil, a je tedy v nejlepším zájmu všech řidičů si povinné ručení zařídit a vozidlo pojistit. Jako i v předešlých letech, tak i v roce 2017 je povinné ručení nejlepší prostředek k pokrytí všech škod, které byly způsobeny dopravním prostředkem. Je pak na pováženou, že i přesto pořád jezdí po silních statísice nezodpovědných řidičů, kteří povinné ručení nemají. Následky jejich nezodpovědného chování pak musí hradit řidiči, kteří si povinné ručení zodpovědně platí, protože v případě hrazení škody způsobené vozidlem, které pojištění nemá, jde náhrada škody z fondu České kanceláře pojistitelů. Příspěvky, které členové této organizace platí, se potom promítnou do cen povinného ručení pro všechny řidiče. Povinné ručení je povinné pro všechna vozidla, která dostala registrační značku a technický průkaz a jsou používána na veřejných komunikacích. Pokud je vůz používán bez platného povinného ručení, hrozí nezodpovědným řidičům pokuta v řádech tisíců až statísíců korun českých.


Povinné ručení v roce 2019

V roce 2019, stejně jako v minulých letech, je platné jak na území České republiky, tak i v dalších zemích Evropské unie. Při cestování do států mimo Eurozónu je vhodné kontaktovat pojišťovnu a na podmínkách platnosti povinného ručení se s ní domluvit. Je nesmírně důležité mít během každé cesty u sebe tzv. „zelenou kartu“, která potvrzuje, že vozidlo má povinné ručení uzavřené a platné. Bez „zelené karty“ je cestování do zahraničí velmi riskantní, řidiči hrozí až zabavení nebo likvidace vozidla, pokud ho místní úřady shledají podezřelým.

Další detaily povinného ručení v roce 2019

Cena povinného ručení není stejná pro všechny kategorie vozidel. Úřady posuzují o jaký typ vozidla se jedná, jaký má objem motoru a k čemu je na veřejných komunikacích používáno. Často se také hodnotí stáří vozidla, osobní údaje majitele a to, jestli je vůz používán pro soukromé nebo firemní účely. V případě, že je vozidlo firemní, se náklady na něj dají započítat do účetnictví firmy. Pojišťovny také často nabízejí různé zvýhodňující bonusy, slevy a někdy dokonce nižší cenu povinného ručení ovlivní i zaměstnání pojistníka (např. lékaři). V ceně povinného ručení je zahrnutá i tzv. „asistenční služba“, která v případě nehody dorazí k nabouranému vozidlu a zajistí jeho odtah nebo bezpečné parkování. Ve zvláštních případech pak dokonce pojišťovna proplatí pojistníkovi náhradní ubytování a dopravu z místa nehody zpátky do místa bydliště. To však už nepatří do základních balíčku asistenční služby a za tyto a další úkony si pak majitel vozidla musí připlatit (záleží na pojišťovně).