Povinné ručení v roce 2019 online

Stále více pojišťoven nabízí sjednání povinného ručení online, což v sobě skýtá řadu výhod. Zákazník si může z pohodlí domova srovnat ceny všech služeb nabízených na trhu, a vybrat si tu nejvýhodnější. Tím je uzavření pojistné smlouvy efektivnější, protože šetří čas jak zákazníkovi, tak pojišťovně, tak pojistníkovi. Veškerá další komunikace po uzavření smlouvy povinného ručení je pak o to jednodušší, neboť vše probíhá výhradně elektronickou cestou a zákazník nedostává stohy dopisů. I nadále pak není potřeba se fyzicky dostavit na pojišťovnu (pokud to tak zákazníkovi nevyhovuje); veškeré další služby jsou dostupné na internetu nebo po telefonu, přičemž kvalita poskytovaných služeb tím nijak netrpí (například zelenou kartu pojistník obdrží mailem ještě v ten den, kdy pojištění uzavřel, a její originál pak dorazí hned druhý den poštou.


Povinné ručení v roce 2019 bez starostí

V případě, že máte uzavřené povinné ručení a stanete se účastníkem dopravní nehody, je nejdůležitější hlavně zachovat klid, ujistit se o bezpečí jak svém, jak i dalších účastníků nehody a po zajištění místa nehody a co nejdříve nahlásit událost pojišťovně (případně také policii). Vždy se také ujistětě, že máte všechny údaje o dalších účastnících nehody a případně i svědků, kteří mohli událost zpozorovat. V případě, že jste vyníkem nehody vy, pak poskytněte poškozeným všechny údaje potřebné k tomu, aby pojišťovny obou stran mohly dopravní nehody zdárně vyřešit. Pokud jste účastníkem dopraví nehody v zahraničí, je doporučováno pokaždé přivolat k nehodě místní policii.

Povinným ručením v roce 2019 hladce a bez problémů

Povinné ručení se zpravidla sjednává na jeden rok, pojišťovny však většinou nabízí možnost automatického prodloužení. Splátky povinného ručení si pak pojistník může nastavit tak, jak jemu nejlépe vyhovují. Nezaplacením jedné splátky pak smlouva nezaniká, ale pojišťovna upomene zákazníka, která pak má lhůtu jednoho měsíce na doplacení splátky. Pokud i tak domluvenou částku neuhradí, pojistná smlouva zaniká.